logo perspectief

Gemeenten

De visie van Perspectief heeft als uitgangspunt dat elke burger ongeacht zijn leeftijd, achtergrond, behoefte aan ondersteuning volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Voor kwetsbare mensen zijn extra's nodig om te waarborgen dat zij dié zorg en ondersteuning in de samenleving krijgen die zij daadwerkelijk nodig hebben.

Gemeenten hebben als regisseurs van lokaal beleid, belang bij een sterke visie die richtinggevend is voor hun beleid en dat als referentiekader kan dienen voor de dialoog met de burger. Om het noodzakelijke draagvlak onder haar burgers te creëren zullen gemeenten hun beleid samen met mensen opbouwen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt kansen om deze zaken te realiseren.

Ge´nteresseerd? Voor meer informatie neem contact op met Juultje Holla.

koru
> Home > Evaluaties voor > Gemeenten
HOME | CONTACT | FORMULIEREN | ZOEK | SITEMAP |