logo perspectief

Procesbegeleiding

In de praktijk blijkt dat het inslaan van nieuwe wegen nogal wat voeten in de aarde heeft. De bestaande en vertrouwde vormen van ondersteunen en organiseren zijn sterk verankerd in onze samenleving. Soms worden er rigoureuze stappen gezet, maar vaker gaat het om een verandering met kleine stapjes. Die kleine stappen zijn vaak het begin van grote veranderingen.

Veranderingen worden tastbaar als ze gedragen worden door alle betrokkenen. Uiteraard door de mensen die het direct aangaat, door ondersteuners en managers van zorgorganisaties. Maar juist ook mensen en organisaties in de samenleving, zoals scholen, bedrijven en organisaties op het gebied van welzijn, sport en cultuur spelen een belangrijke rol.

Perspectief kan tevens een bijdrage leveren aan het veranderingsproces naar een rijker en meer compleet leven van mensen. Dat betekent dat medewerkers van Perspectief gedurende een afgesproken periode alle betrokkenen rondom het verbeteringsproces ter zijde staan.

> lees verder

koru
> Home > Aanbod Evaluaties: Procesbegeleiding
HOME | CONTACT | FORMULIEREN | ZOEK | SITEMAP |